21 kwietnia 2018

Skład i łamanie publikacji

Skład i łamanie publikacji

Dobra książka to ciekawa treść w poprawnej, czytelnej i odpowiednio dobranej formie. Dlatego oferujemy Państwu profesjonalny skład książek – zgodnie ze sztuką edytorską, gdzie każdy detal ma znaczenie.

CENNIK

SKŁAD PROSTY (bez zdjęć, tabel, wykresów i przypisów)
Cena za arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami (ok. 20 stron A4, Times New Roman 12) – 80 zł

SKŁAD Z GRAFIKAMI
Cena za arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami (ok. 20 stron A4, Times New Roman 12) – 140 zł

SKŁAD NAUKOWY (wykresy, tabele, przypisy, bibliografia)
Cena za arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami (ok. 20 stron A4, Times New Roman 12) – 180 zł

SKŁAD CZASOPISMA
Wycena indywidualna